Bahagian
Perancang Ekonomi Negeri (BPEN)
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Kedah Darul Aman

Jajaran

Pelaksana

Kos Pembangunan

Panjang Lebuhraya

Muat turun
Pelan Pembangunan Kedah
dalam format PDF